logo
logo

Category : Hikayeler

18 Nis 2020

celal_bugra_demirel_hikayeler

-Yürek Taşıyan Yollardan Hikayeler -3-

Günden güne daralır mı zincirimiz Azizler

O dedikodu etmiş

O falana filansın demiş

O yalancı imiş

Beriki makama tayin olmuş

Ötekisi ticarete atılmış

Vakti yok imiş

Eee herkesin imtihanı var

Girecek tabi

Çalışmayı terk etsinler de senin boş lafını mı dinlemeye gelsinler daim

Değil mi?

Eee ne yapalım o vakit

Gelenin yeri hazır gidenin yolu

Ahaliye mi kızalım o vakit

Düşünene!..

Belaya maruz kalan kim?

Bir başkasının sınavı bir başkasına da bir sınav mıdır o vakit

Sınavdır

Eee sınav var ise uygun yanıtı vermek icap eder

Demek bülbül değil kargadır öten

Hakikatten şakımaz

Kötülükleri haber eder çığlık çığlık demek

Millet imtihana hazırlanır

Sen de bir düşün

Senin imtihanın nedir o vakit

İmtihan ne iledir?

Bela ile

Bela nedir o vakit?

Sualdir

Maksat nedir sualden?

Cevap almaktır

O da yetmez doğru cevap almaktır sorudan maksat

Kimisi mal ile mülk ile

Tarla ile bağ ile

Kimisi para ile pul ile

Kimisi makam ile mevki ile

Kimisi dert ile kimisi derman ile

Bülbül de karga ile

Neden kimse toplaşmaz benim sesime

Ne olacak bülbülün belası dinlenen karganın sadası

Amma ne demiş atalar

Sabır ile dut yaprağı Atlastan kumaşa döner

Hele sabır hele dur

Mevlam neyler neylerse güzel eyler

Dersiniz ki şimdi gene ne anlatır bu ihtiyar

Ne anlatıverir bu bize belli değil

Size Hz.Eyyüp’ ün hikayesinden anlatıverdim mi daha evveli

Eyyüp A.S İshak A.S oğlu İlyas’ ın evladındandır.

Hz İsa’ nın doğumundan 8 asır evvel ömür sürmüş

Validesi de Hz. Lut evladından imiş

Şam taraflarında bir çok serveti ve evladı var idi

Eşi de Yusuf A.S ın oğlu Efrahim in kızı Rahime idi

Hz. Eyyüp bolluk içinde yaşar idi

Amma her daim yoksulu gözetir düşküne ihsanda bulunur idi

Hem serveti hem mezhebi bol idi

Taki bu hal üzere 80 sene ömür sürdü

Derken geldi çattı soru

Bir gün gece ailesi uyurken evi çöktü

10 tane evladına mezar oldu hanesi

Kalbi dağlandı

Ciğeri yandı Eyyüp’ ün

Amma devam eder idi bela

Bir sabah uyandı ki bütün vücudu çıbanlar içinde kalmış idi Eyyüp’ün

Kuzeyden güneyden doğudan batıdan hiç bir tabip yarasına merhem bulamadı

Gün geçtikçe bütün vücudunu kapladı çıban

Amma dut yaprağı gibiydi Hz. Eyyüp

Nasıl ki dut yaprağı Atlastan kumaşa döner iken şikayet etmez

Şikayet etmedi halinden tek bir nefeste dahi

Yıllar geçti derlerki 18 sene boyunca vücudu bu yaralar içinde görülmez oldu

Tabipler çaresiz

Merhemler faidesiz oldu

Bir gün karısı Rahime vardı huzuruna

Ey Eyyüp dedi yetmez mi bu çektiğin çile

Bir dua et de Rabbim seni bu musibetten bu beladan kurtara

O karısı Rahime ki 18 sene Eyyüp A.S yanından bir nefes ayrılmadı

İmtihan bir Eyyüp’ e olacak değil ya onun sınavı da bu idi belliki

Lafı dolandırdık gene

Hz. Eyyüp eşine döndü buyurdu

“Ey kalbimin ışığı” dedi

“Ben bunu nasıl dilerim Rabbimden

O ki bana  80 sene evlatlarımla zengin bir hayat verdi

Şimdi az biraz zora koştu diye ona nasıl isyan ederim

Bekleyelim ki 80 sene dola.

Hele ödeşelim sonra talep edelim arzu eder isek

O cömerttir bunu dahi kabul buyurur

Amma şimdi isteme benden bunu” dedi

Soruya muhattap olan Eyyüp, imtihana giren ashabı

Şeytan boş durur mu!..

Eee kızmamak lazım, Şeytan’ nın vazifesi de Şeytanlık etmek

Vazifesini yaptı diye kızmak olur mu?

Hemen dolaşmaya başladı Eyyüp’ e inananlara

“Eee hani peygamber idi bu

Hani mucize

Biz bekleriz ki kör çocuğumuzun gözlerini aça

Kötürüm anamızı ayağa kaldıra

Amma bu aciz kendi yarasının kurdunu ayıklar”

Tabi tabi

Haklı adamlar

Böyle peygamber mi olur

Vücudu 20 senedir yara bere içinde derman olamaz kendine

Haklılar

Bu ne biçim peygamberdir böyle

Yaraya sözü geçmeyenin iki cihana mı sözü geçecek

Tek tek terk etmeye başladılar Eyyüp’ ü

Bundan bize bir amman yok dediler

Bu hal eşi Rahime’ yi pek üzmekte idi

Eyyüp dedi ki

“Haklılar

Demek ki hakikatı şakımaz dilimiz

Demekki kargayız

Kötülükleri çığırırız çığlık çığlık”

Nasıl devam eder kıssa

Seneler geçer

Vücudunu sarıp bedenini kurda boğan çıbanlar

Taa ki gelip onun kalbine ve diline bulaşırlar

İşte o vakit kalbine ve diline ulaştığı zaman ceraat

Açar ellerini ve Rabbin’ e yakarır Eyyüp

“Yarrabbi der senden gelen sefa gelir

Amma bela dilime ulaşmıştır kalbime bulaşmıştır

Zarar artık banadır”

Kitaplarda yazar ki diline dahi kalbine yaraları ulaşan Eyyüp Rabbine dua etti

Ondan şifa diledi

Oysa nedir işin aslı

İşin aslı Eyyüp derki

“Artık dilimle gerçeği halka şakıyamaz oldum

Dilimle şakıdığımı gönlümle ikrar edemez oldum”

Dilden maksat söz kalpten maksat ikrar olsa gerektir

Yoksa el kadar ette ne keramet ola ki

Bu halde dilimle ne sana zikir edebilir

Ne de dilimle zikrettiğimi kalbim tasdik edebilir

Şifa sendendir şifa Yarabbi der

Hemen kendisine bir nida gelerek denilmiş ki

“Başını kaldır ya Eyyüp duan kabul olundu

Ayağını yere vur”

O da vurmuş

Yerden bir su kaynayıp çıkmış

Onunla yıkanmış Hz. Eyyüp

Dışındaki hastalıktan bir eser kalmamış

Ayağını tekrar yere vurmuş

Başka bir su gözü çıkmış yerden

Ondan içince de içersinde hastalık adına hiçbir şey kalmamış

Tamamen sıhhat olup kendisine gençlik ve güzelliği yeniden geri gelmiş

Ve daha sonra vefat eden evlatlarının iki misli evladı dünyaya gelmiş

Soruya uygun yanıt verende ki

Bu yanıtta sabır imiş o vakit

Sabırla dut yaprağı Atlastan kumaşa dönüvermiş

Eee ne demiş erenler

“Tırtılın yolun sonu dediğine

Usta kelebek dermiş..”

Yürek Taşıyan Yollarda Yürüyen Bir Gezgin

Celal Buğra Demirel

www.bugrademirel.com

29 Ağu 2018

celal_bugra_demirel_hikayeler

 

-Yürek Taşıyan Yollardan Hikayeler -2-

Gafillere!.. Şeytan nerdedir?

Şeytan, Tekkede Mekke’de

Nerde olacak?

Hem Tekkede hem Mekke’de

Ne türlü pislik var, içine doldurursun da

Tekkenin dört duvarını, Kabe’nin taşını mı aşamaz, o Şeytan!

Taş insanı Şeytan’dan koruyaydı, Bağdat çarşısında kuyumcuda satılırdı.

Size Beyazıd-ı Bestami’nin Hac’da başına gelenleri anlatı verdim mi daha evveli?

Hz. Yola revan olmuş,

Yıldızları rehber tutmuş, çölleri aşmış, varmış Mekke’ye

Kabe-i Muazzama da tavafını etmiş,

Hac farizesini bitirmiş, Kabe’nin avlusundan çıkarmış ki,

Bir de baksın, Kabe’nin kapısında İblis,

Kapıya yaslanmış, kolunda, bileğinden dirseğine kadar at yularları,

Hz hemen tanımış tabi

Ehrullah Şeytan’ı gördümü bilir,

O ayrı mesele onun yeri değil şimdi…

Bestami Hz leri de tanıyı vermiş tabi hemen

Şaşırmış!

Bu İblisin Kabe’nin kapısında ne işi vardır diye düşünmüş

Demiş “Sen ne ararsın burda?”

Şeytan da dirseğine kadar sıra sıra yularları göstermiş

“Benimkiler içerde tavaf ederler, bitirmelerini beklerim,

Sonra vurup yularları, binip sırtlarına gidicem demiş.”

Bunun üzerine, Beyazıdı Bestami Hz leri, şöyle bakmış İblise

“Ben de varmıyım o beklediklerinin arasında” demiş,

İblis de ona bakmış, şöyle bir alaya alır gibi gülüvermiş,

Derken eğilivermiş kulağına “sana yularsız da binerim” demiş

Yaa işin gerçeği bu Buğra Efendi,

Sen ne buyurursun bakalım mesele hakkında?

“Estağfurullah Şeyhim”

Neyse, velhasıl kelam, gel zaman git zaman

Beyazıdı Bestami, memleketine dönmek için Mekkeden çıkmış

Yola revan olmuş yine

Çölleri, vahaları aşmış, gene çölleri aşmış derken, bir dere kenarına gelmiş

Hz sıvamış paçalarını, tam dereyi geçecek, bir de bakmış ki

Derenin kenarında, bir ağacın altında, gözleri ağma, ihtiyar, aksakallı bir dede oturur,

Varmış yanına, hal hatır sormuş

İhtiyar “gözlerim görmez oğul, Hac’dan dönerim, ben bu suyu geçemem” demiş,

Beyazıd-ı Bestami Hz leri, üzüntü duymuş, bu aksakallı, aciz ihtiyara

Hemen almış onu sırtına ve dereye girmiş, su biraz kabarmış

Bata çıka derenin karşına geçerlerken, tam ortasına gelmişler ki

İhtiyar, kulağına eğilivermiş Bestami Hz lerinin

“Ben sana yularsız da binerim, demedim mi?” demiş…

Şeytan nerdeymiş?

Şeytan’ı arar isen, Tekkede ara Mekke’de ara

Bana ulaşmaz deye de, kibirlenme

Yularsız biniverirler işte böyle

Haşa ki ister isen, Beyazıdı Bestami ol

Mesele burda, Tekkenin de Mekkenin de insanın içinde olduğunu bilmekte

“Ne yerlere ne göklere sığdım

Mümin kulumun kalbine sığdım”

Buyur! Nedir manası başka?

O sebepten, her ne arar isen,

Tekkede Mekke’de arama,

Dön içinde ara,

Tekke de sende Mekke de….

 

Yalnızca Yürek Taşıyan Yollarda Yürüyen Bir Gezgin

Celal Buğra Demirel

www.bugrademirel.com

29 Ağu 2018

celal_bugra_demirel_hikayeler

-Yürek Taşıyan Yollardan Hikayeler -1-

Ben size Hz.Süleyman ile Aşık Karıncanın hikayesini anlatı vermişmiydim?

Vaktiyle Hz. Süleyman, bir gün yolda gider iken bir karınca sürüsüne rast geldi. Karıncaların hepsi, saygılarından huzuruna koştular. Bir an onlarca, yüzlerce, binlerce karınca Süleyman’nın huzuruna vardı.

Fakat karıncalardan birisi hemen gelemedi.Yuvasının önünde bir toprak tepecik var idi. O tepeyi düzeltebilmek için toprak zerrelerinden her birini yüklenip yüklenip taşımakta idi.

Hz. Süleyman hemen o karıncayı yanına çağırdı. Karınca seyirtti vardı huzuruna.

Hz.Süleyman “Ey karınca dedi! Görürüm pek kuvvetli sayılmazsın. Nuh’un ömrüyle Eyyûb’un sabrına sahip olsan yine de bu tepeyi kaldırmaya güç yetiremezsin. Böyle bir iş, senin gibisinin kol kuvvetiyle yapılamaz. Bu tepeyi sen kaldıramazsın.”

Karınca da dile geldi hemen “Sultanım!” dedi, “bu yolda ancak himmetle yürünebilir. Sen benim yaratılışıma bakma. Himmetimdeki yüceliğe bak. Benden ayrı bir karınca var. İçimdedir dışımdadır her yanımdadır ama göremem onu. Fakat beni aşk tuzağına çekti. Bana dedi ki: ‘Sen şu toprak tepeyi dümdüz yol yaparsan ben de senin yolundan bu ayrılık kayasını kaldırır, seninle düşer kalkarım.’ Hemen şimdi ben de bu işe bel bağladım. Bu toprağı taşımaktan başka çarem yok. Bu toprağı kaldırır, tepeyi dümdüz edersem onun vuslatını elde edebileceğim. Bunun uğruna çalışıp çabalarken ölebilirim, ama hiç olmazsa yalan yere bir davaya kalkışmış sayılmam!”

Ya işte böyle canlar. Aşkı karıncadan öğren! Bu yolda hal böyle. Bir karınca bir aslanın kulağını çekip yere çalmakta onu. Bura hakikat meydanı. Burda işler böyle. Bu meydanda karınca aşk ile kaldırıp aslanları yere serer. Aşksızlar birer ceset nefes alıp veren. Aşıklar cesetlerinden sıyrılmış, göğe merdiven dayamış.

Yürek Taşıyan Yollarda Yürüyen Bir Gezgin

Celal Buğra Demirel

www.bugrademirel.com